Mateřská škola

Mateřská škola 

 Před rekonstrukcí Po rekonstrukci
Dotační titulOPŽP
Orintační uznatelné náklady 3 740 000 Kč  
Výše dotace (pro období 2014 - 2020) 1 500 000 Kč (40 %)

 

 
 Úspora energie po realizaci 74 %
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 25  
Dosažená klasifikační třída dle PENB B  
Roční úspora provozních nákladů 184 000 Kč  

Popis opatření
Jedná se o projekt komplexní renovace objektu mateřské školy dle zásad pasivních domů. V rámci projektu byly zatepleny obvodové stěny tepelnou izolací z šedého polystyrenu v tl. 240 mm. Proběhla výměna původních oken a dveří za nová plastová s tepelně-izolačními trojskly a součinitelem prostupu tepla Uw = 0,85 W/(m2.K), okna byla vysezena na vnější líc fasády a optimalizována byla jejich otevíratelnost. Stávající skladba ploché střechy byla doplněna o 150 mm tepelné izolace z pěnového polystyrenu. Instalován byl systém řízeného větrání s rekuperací tepla s celkovou průměrnou účinností η = 84 %. V poslední fázi realizace byla osazena regulační technika otopné soustavy a soustava byla thermohydraulicky vyvážena. Zdroj: Porsenna

 

Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016