Bytový dům K Olympiku

Bytový dům k Olympiku

Před rekonstrukcíPo rekonstrukcí
Dotační titulNová zelená úsporám
Orintační uznatelné náklady 9 975 202 Kč vč. 15 % DPH
Výše dotace 1 663 045 Kč; cca 16,7 % ze způsobilých výdajů
Úspora energie po realizaci 57 %
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 118
Dosažená klasifikační třída dle PENB C
Náklady na vytápění před realizaci (roční na byt)  18 280 kč (292 Kč na m2 bytu)
Náklady na vytápění po realizaci (roční na byt) 7800 Kč (125 Kč na m2 bytu)
V rámci revitalizačních opatření je navrženo zateplení obvodových stěn EPS s příměsí grafitu tl. 160 mm.  Sokl objektu byl zateplen nenasákavým polystyrenem tl. 100 mm. Zateplena také střecha. Ponechány byly stávající výplně otvorů v bytech, zde instalovány plastová okna s izolačním dvojsklem. Zdroj: Porsenna

 

 

 Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016