Rodinný dům novostavba

Rodinný dům novostavba

 
Dotační titulNová zelená úsporám
Výše dotace 335  000 Kč
Úspora energie na vytápění oproti běžné výstavbě 77 %
Měrná potřeba energie na vytápění [kWh/m2.a] 18
Dosažená klasifikační třída dle PENB A
Náklady na vytápění (roční na dům)  3 300 Kč

Novostavba dvoupodlažního pasivního rodinného domu s užitnou plochou 122 m2. Dům je založen na železobetonové desce a pěnovém skle (tepelněizolační drť pod základovou deskou). Nosnou obvodovou konstrukci tvoří vápenopískové cihly tl. 150 mm se ztužením, zateplené šedým polystyrenem v tl. 300 mm. Celková tloušťka stěny je tak stejná jako u běžného neúsporného domu. Střecha je izolováno minerální izolací v celkové tloušťce 500 mm.

Objekt je vybaven řízeným větrání s rekuperací tepla, zajišťujícím nejen úsporu energie i stálý přísun čerstvého vzduchu. Jako hlavní zdroj tepla je v objektu instalováno tepelné čerpadlo (vzduch-vzduch) se záložním zdrojem v podobě elektrokotle. Teplá voda je ohřívána malým tepelným čerpadlem vzduch-voda.

 Zdroj: Porsenna

 

 

 Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016