Veřejná budova - Novostavba

Plánujete novostavbu veřejné budovy?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Operační program Životní prostředí

Program otevřen. Zájemci o dotace mohou své žádosti podávat od 3. dubna 2017, výjimku tvoří pouze výzvy na protipovodňová opatření, kde příjem žádostí začne 18. dubna. Největší podíl z celkových vymezených prostředků, rovné 3 miliardy korun, půjdou na opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti stávajících veřejných budov. Nově budou podporovány i dílčí realizace zateplení. Šanci získat dotaci tak budou mít například i majitelé veřejných budov, kteří už mají vyměněná okna a chtěli by ještě zateplit fasádu. Výše dotace se v takovém případě bude odvíjet od výše dosažených úspor. Zejména menší obce či města pak určitě ocení, že vedle dotace mohou zároveň požádat i o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR, kterou mohou pokrýt zbylé náklady na renovaci budov. Své žádosti mohou vlastníci veřejných budov podávat až do konce září 2017.

Novinkou je 62. výzva OPŽP, ve které je také podpora tzv. zelených střech veřejných budov, peníze půjdou úplně nově také na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy a počítá se i s podporou odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů.

Na povodňovou ochranu a hospodaření s vodou je vyčleněno v celém programovém období OPŽP 2014 – 2020 pro obce 5,2 miliardy korun. 

 

 

 

Stručný popis

V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov jsou také zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt až 55 % z celkových způsobilých výdajů, což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé. U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %.

Podporované aktivity

Například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, nucené větrání apod.

Celková alokace na programové období

509 mil. euro, zhruba tedy 13,5 miliardy Kč

Zobrazit podrobnosti

Příklady z praxe

Mateřská škola 

 Před rekonstrukcí Po rekonstrukci
Dotační titulOPŽP
Orintační uznatelné náklady 3 740 000 Kč  
Výše dotace (pro období 2014 - 2020) 1 500 000 Kč (40 %)

 

 
 Úspora energie po realizaci 74 %
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 25  
Dosažená klasifikační třída dle PENB B  
Roční úspora provozních nákladů 184 000 Kč  

Popis opatření
Jedná se o projekt komplexní renovace objektu mateřské školy dle zásad pasivních domů. V rámci projektu byly zatepleny obvodové stěny tepelnou izolací z šedého polystyrenu v tl. 240 mm. Proběhla výměna původních oken a dveří za nová plastová s tepelně-izolačními trojskly a součinitelem prostupu tepla Uw = 0,85 W/(m2.K), okna byla vysezena na vnější líc fasády a optimalizována byla jejich otevíratelnost. Stávající skladba ploché střechy byla doplněna o 150 mm tepelné izolace z pěnového polystyrenu. Instalován byl systém řízeného větrání s rekuperací tepla s celkovou průměrnou účinností η = 84 %. V poslední fázi realizace byla osazena regulační technika otopné soustavy a soustava byla thermohydraulicky vyvážena. Zdroj: Porsenna

 

Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016